تازه های انتشار
درباره ما
.مرکز چاپ و نشر دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان در سال ۱۳90 تأسیس گردید. هدف این سازمان کمک به اعتلاء سطح علمی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان از طریق نشر تألیف، تصنیف و ترجمه اعضای دانشگاه تعیین شده بود که همچنان در این مسیر فعالیت می کند. قبل از سال تاسیس رسمی مرکز چاپ و نشر اعضای هیات علمی کتب خود را از طریق نشر پلک به چاپ رسانده اند. مرکزچاپ و نشر دانشگاه ولی عصر (عج) بر اساس اهداف دانشگاه ولی عصر و مبتنی بر مصوبات شورای انتشارات، آثار تألیفی، تصنیفی، تدوینی و ترجمه ه‏ای اعضای هیأت علمی دانشگاه ولی عصر (عج) را که شخصاً و یا با همکاری سایرین ارائه کرده ‏اند پس از طی مراحل داوری به چاپ می رساند.این آثار پس از اخذ تاییدیه شورای گروه و دانشکده برای طرح در شورای انتشارات به مرکز چاپ و نشر عرضه می شود. مرحله نهایی بررسی سیر داوری اثر و کیفیت علمی آن در شورای انتشارات که محل حضور نمایندگان کلیه دانشکده‏ های دانشگاه می‏ باشد صورت می گیرد.