سبد خرید اطلاعات مشتری مشاهده فاکتور تکمیل خرید
نام فروشنده : تاریخ : 1400/3/26
نام خریدار : نامشخص کد پیگیری : 1623841066
عنوان کالا تعداد قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
حذف
1 الهامات المعبودیه فی اختیارات المسعودیه 400,000 400,000
جمع کل (ریال):   400,000