سبد خرید اطلاعات مشتری مشاهده فاکتور تکمیل خرید
نام فروشنده : تاریخ : 1396/8/27
نام خریدار : نامشخص کد پیگیری : 1510973014
عنوان کالا تعداد قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
حذف
1 تغذیه گیاه در آبکشت(هیدروپونیک) 230,000 230,000
جمع کل (ریال):   230,000