سبد خرید اطلاعات مشتری مشاهده فاکتور تکمیل خرید
نام فروشنده : تاریخ : 1397/3/3
نام خریدار : نامشخص کد پیگیری : 1527106668
عنوان کالا تعداد قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
حذف
1 مبانی آنالیز 110,000 110,000
جمع کل (ریال):   110,000