سبد خرید اطلاعات مشتری مشاهده فاکتور تکمیل خرید
نام فروشنده : تاریخ : 1396/7/2
نام خریدار : نامشخص کد پیگیری : 1506273833
عنوان کالا تعداد قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
حذف
1 مبانی آنالیز 110,000 110,000
جمع کل (ریال):   110,000