سبد خرید اطلاعات مشتری مشاهده فاکتور تکمیل خرید
نام فروشنده : تاریخ : 1397/3/3
نام خریدار : نامشخص کد پیگیری : 1527106646
عنوان کالا تعداد قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
حذف
1 الگوریتم ژنتیک و کاربردهای آن در مهندسی صنایع 150,000 150,000
جمع کل (ریال):   150,000