سبد خرید اطلاعات مشتری مشاهده فاکتور تکمیل خرید
نام فروشنده : تاریخ : 1396/11/2
نام خریدار : نامشخص کد پیگیری : 1516638882
عنوان کالا تعداد قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
حذف
1 آواشناسی 90,000 90,000
جمع کل (ریال):   90,000