سبد خرید اطلاعات مشتری مشاهده فاکتور تکمیل خرید
نام فروشنده : تاریخ : 1401/5/17
نام خریدار : نامشخص کد پیگیری : 1659933404
عنوان کالا تعداد قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
حذف
1 تکنولوژی معماری 50,000 50,000
جمع کل (ریال):   50,000