سبد خرید اطلاعات مشتری مشاهده فاکتور تکمیل خرید
نام فروشنده : تاریخ : 1401/5/17
نام خریدار : نامشخص کد پیگیری : 1659935075
عنوان کالا تعداد قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
حذف
1 ساختمان سازی اقتصادی بر روی خاکهای متورم شونده 12,000 12,000
جمع کل (ریال):   12,000