سبد خرید اطلاعات مشتری مشاهده فاکتور تکمیل خرید
نام فروشنده : تاریخ : 1401/5/17
نام خریدار : نامشخص کد پیگیری : 1659928848
عنوان کالا تعداد قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
حذف
1 معرفی و عملکرد درزهای حرکتی و اجرایی در انواع سازه ها 20,000 20,000
جمع کل (ریال):   20,000