سبد خرید اطلاعات مشتری مشاهده فاکتور تکمیل خرید
نام فروشنده : تاریخ : 1401/5/17
نام خریدار : نامشخص کد پیگیری : 1659929914
عنوان کالا تعداد قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
حذف
1 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها 62,000 62,000
جمع کل (ریال):   62,000