سبد خرید اطلاعات مشتری مشاهده فاکتور تکمیل خرید
نام فروشنده : تاریخ : 1398/6/24
نام خریدار : نامشخص کد پیگیری : 1568530642
عنوان کالا تعداد قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
حذف
1 ساز و کارهای تحلیل نشانه شناختی 200,000 200,000
جمع کل (ریال):   200,000