کشاورزی

فناوری و مدیریت گلخانه

تالیف:نیکلاس کاستیلا؛ترجمه ی:اصغر رحیمی،علی بیگلری فرد،محمد جواد احمدی،راحله افشارمنش،مقداد کارور

کد کالا :
وضعیت : موجود
قیمت: 550,000ریال
افزودن به سبد خرید
کد کالا :
وضعیت : موجود
قیمت: 20,000ریال
افزودن به سبد خرید
کد کالا :
وضعیت : موجود
قیمت: 230,000ریال
افزودن به سبد خرید
کد کالا :
وضعیت : موجود
قیمت: 200,000ریال
افزودن به سبد خرید
کد کالا :
وضعیت : موجود
قیمت: 20,000ریال
افزودن به سبد خرید
کد کالا :
وضعیت : موجود
قیمت: 150,000ریال
افزودن به سبد خرید
کد کالا :
وضعیت : موجود
قیمت: 250,000ریال
افزودن به سبد خرید
کد کالا :
وضعیت : موجود
قیمت: 100,000ریال
افزودن به سبد خرید
کد کالا :
وضعیت : موجود
قیمت: 250,000ریال
افزودن به سبد خرید
کد کالا :
وضعیت : به زودی
قیمت: 179,500ریال